VSB dreigt met rechtelijke stappen tegen onderzoeksjournalistiekplatform Follow the Money – ABC

Onder het motto “Nederland voor Suriname” werd een jaar geleden op de Nederlandse televisie een benefietavond gehouden voor Suriname vanwege de dreigende corona-uitbraak. Er werd ruim 1,5 miljoen euro ingezameld. Volgens Follow the Money, een Nederlands Platform voor onderzoeksjournalistiek, zouden de Surinaamse ziekenhuizen echter weinig van het geld hebben gezien.

De Nederlandse geldinzameligsactie was een verlengde van de actie ‘Surinamers voor Surinamers’ (SU4SU), een initiatief vanuit het bedrijfsleven. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de besteding van de gelden.

Voorzitter Bryan Renten zegt dat de VSB reputatieschade lijdt door wat zij noemt het “leugenachtige” artikel van Follow the Money. De VSB zal daarom bij de journaliste aandringen op rectificatie.