Kapotgemaakt door je eigen universiteit

We doken in het probleem van wangedrag op universiteiten. Wat maken jonge wetenschappers mee en wat is er aan te doen?

Wangedrag is een probleem waar alle mensen die werken of studeren aan de universiteit mee te maken kunnen krijgen. We focussen ons op promovendi, omdat dit een extra kwetsbare groep is als het gaat om wangedrag: ze zijn vaak totaal afhankelijk voor hun baan en hun promoveren van een onderzoeksleider en krijgen te maken met publicatiedruk.