Ontslag Pokie gaat vandaag in; ABOP vergadert zondag over opvolger – ABC Online Nieuws

Minister Diana Pokie van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft op maandag 12 juli 2021 een schrijven aan het staatshoofd gericht waarin zij haar portefeuille beschikbaar heeft gesteld. Als reden voor het ontslagverzoek is gegeven dat het politieke draagvlak voor haar verdere functioneren als Minister in de Regering Santokhi/Brunswijk, is komen weg te vallen.

President Santokhi heeft op grond van zijn constitutionele bevoegdheden, de bevindingen tijdens de eerder gevoerde consultaties dat beleidsinstructies niet zijn opgevolgd door de Minister, het verzoek tot ontslag gehonoreerd. Vanwege de gezondheidssituatie van Mevr. Pokie kon dit gesprek niet eerder plaatsvinden.