Is burn-out een ingebeelde ziekte?

Elke dag vermoeid zijn, een rollercoaster aan emoties beleven en daarbovenop nog eens psychosomatische klachten ervaren… Moet je dan gewoon even vakantie nemen of is er meer aan de hand? Burn-out expert Erik Franck (UAntwerpen) legt je haarfijn uit hoe de vicieuze cirkel die leidt tot burn-out in gang wordt gezet en wat je daaraan kan doen!