Tekort op de arbeidsmarkt: mensen of bedrijven verplaatsen? • Z zoekt uit

De tekorten op de arbeidsmarkt lopen op, en die tekorten kunnen een rem vormen op de economische groei. Voor sommige bedrijven zijn arbeidsmigranten de oplossing, maar misschien is het slimmer om bedrijven te verplaatsen, en niet de mensen.