Alle verzoeken voor feesten worden afgewezen, zegt Santokhi – ABC Online Nieuws

Gisteren werd de behandeling van de ontwerpwet houdende de verlenging van de termijn van Burgerlijke Uitzonderingstoestand behandeld. In antwoord op vragen en opmerkingen van DNA leden, ging de president in op een brief gericht aan zijn Kabinet waarin gevraagd werd om vrijstelling in verband met een huwelijk.

Eerder deed een kopie van het verzoek de ronde op social media. Hierbij werd gesuggereerd dat de regering ondanks de regels ter zake, toch toestemming zou hebben verleend voor een huwelijksfeest. President Santokhi herhaalde de procedures en benadrukte dat niemand toestemming krijgt.

De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is gisteravond aangenomen. De wet moet ongecontroleerde verspreiding van het Covid-19 virus tegengaan, welke de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname in gevaar zal brengen alsmede ter uitvoering van artikel 72 van de Grondwet, de burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen en buitengewone maatregelen te treffen. De Wet is met twaalf maanden verlengd en zal in werking treden vanaf 9 augustus 2021.