“De stem van de rechtvaardigheid kan niet vermoord worden”, zei Óscar Romero vlak de moord…

De titel van dit korte en wederom leerzame college is een quote van de op 24 maart 1980 vermoorde Aartsbisschop Óscar Romero. Een moedig man die in het corrupte El Salvador zijn rug recht hield en de waarheid altijd bleef spreken totdat de doodseskaders hem op de tragische “lista assasinado” plaatsten. Emeritus Hoogleraar Internationale Communicatie & Mensenrechten Professor Cees Hamelink looft de rechtschapenheid van de geestelijke en haalt hem aan als voorbeeld van een “mogelijke” waardevolle christelijke moraal die terug zou moeten keren bij het falende christelijke democratische appel, oftewel CDA.