Schaalvergroting: efficiënt beleid of bestuursdogma? Een gesprek met Pepijn van Houwelingen

Men is geneigd te denken dat groter altijd beter is. In zijn boekje ‘microfobie’ keert publicist Pepijn van Houwelingen zich tegen deze volkswijsheid. Hij laat daarin zien hoe de bestuurlijke schaalvergrotingsgolf die de afgelopen dertig jaar door de publieke sector heeft geraasd haar beoogde doel niet alleen heeft gemist, maar zelfs tot volstrekt tegengestelde resultaten heeft geleid. In gesprek met Jelle van Baardewijk bepleit Van Houwelingen voor de terugkeer naar een meer menselijke maat: “Mensen herkennen zich niet meer in hun instituties.” Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd, met Pepijn van Houwelingen.