Gideon van Meijeren: de inhoud

Mensen die de ander beschuldigen van hetgeen ze zelf schuldig aan zijn om hun zinnen maar door te drijven…