Hoekstra functie nutteloos? Weet niets, schuilt achter ECB. Waar is 4 biljoen euro terechtgekomen?