Retardatie van het onderwijsniveau

De vernederlandsing van het onderwijs… In Nederland weten pas afgestudeerde hulpverleners niet meer wat zelfreflectie is.