Verwarring rondom genderidentiteit versus biologisch geslacht. Een gesprek met Griet Vandermassen

Marlies Dekkers in gesprek met filosofe Griet Vandermassen over de verschillen tussen mannen en vrouwen en de genderidentiteit discussie. “Men probeert iedere tegenstand de mond te snoeren.”

Stel: je puberende kind geeft aan zich te bevinden in ‘het verkeerde lichaam.’ Ineens is zij er vast van overtuigd eigenlijk een jongen te zijn. Wat doe je in zo’n geval? Je wilt je kind geloven en steunen, maar de boodschap is zo onverwacht dat je ook vragen wilt stellen zonder afwijzend over te komen.