WWD November: Welke stappen gaan we zetten? 

Wiebe en Hilda (WWD) schuiven aan tafel aan om te praten over de World Wide Demo van 20 november. Met een podium op De Dam, en natuurlijk de bekende mars door het centrum van Amsterdam. We gaan samen zingen, samen lachen en samen wandelen. Kijk de video en kom ook!

Blauwe Tijger Petjes! Bestel nu! https://deblauwetijger.com/product/pr…