Door baas en hockeyclub geëiste QR code heeft geen wettelijke basis – Frank & Sietske Bergsma

Hoe moet je als werknemer of als lid van bij voorbeeld een vereniging reageren als jou ineens gevraagd wordt om een QR-code bij je te hebben zonder dat dat door de overheid is voorgeschreven? Op die vraag wordt in dit journaal uitvoerig ingegaan. Veel werkgevers zijn enthousiast om van hun werknemers een QR code te eisen. Maar voor een dergelijke eis is er nog geen wettelijke basis.