‘Jurist moet pal achter rechtsstaat gaan staan.’ Een gesprek met Eric van de Luijtgaarden

Jelle van Baardewijk in gesprek met hoogleraar preventive law Eric van de Luijtgaarden over de professionaliteitsopvatting van de jurist. “De jurist is de hoeder van de rechtsstaat.”