Volk van Suriname !!

Volk van Suriname sta NOU EENS op voor je rechten!!!

Bevrijd jezelf van mentale slavernij! De nieuwe Wereldorde is een benaming voor een vermeend conglomeraat, gevormd uit bedrijven, zakenmensen en politici, dat zou streven naar een wereldregering met als doel een totalitaire machtsovername! Daarom is het van belang dat je op 20 November je stem laat horen op het onafhankelijkheidsplein in een protestactie tegen dwang vaccine!

Rendel Feller

De mensenrechten laten behoorlijk wat ruimte aan de overheid om maatregelen te treffen ter bescherming van de volksgezondheid, ook als die een beperking van de vrijheid van burgers opleveren. Er zijn zelfs mensenrechtenbepalingen die juist van de overheid verlangen dat ze optreedt. Zo is de Surinaamse overheid verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid (zoals geschreven in de Grondwet). Zij moet epidemieën zoveel mogelijk voorkomen.

Als er echter vrijheidsrechten worden ingeperkt om de gezondheid te beschermen, dan stellen allerlei mensenrechtenbepalingen ook weer grenzen aan die vrijheidsbeperkingen!!!!!!

Belangrijk is echter dat de rechten en vrijheden die in de afgelopen periode ingeperkt werden als gevolg van de coronamaatregelen geen absolute rechten zijn!!!!

👉🏿👉🏼Inperkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld ook op het recht op lichamelijke integriteit of het huisrecht.
👇🏽

Dus een vaccinatieplicht (die in Suriname wordt overwogen), ontslag van arbeiders, reizen- opname- discriminatie, is per definitie in strijd met de mensenrechten!!!!! 👈🏽

DAAR GAAT HET OM!☝🏾

👉🏼KOM MASSAAL OP 20 NOVEMBER AS, 10:00 IN DE OCHTEND NAAR HET ONAFHANKELIJKHEIDSPLEIN EN LAAT JE STEM HOREN!!!👄📢📣💭

NEEM DE COVIDMAATREGELEN IN ACHT!! MONDKAPJES TER ALLERTIJDEN OP, HANDEN ONTSMETTEN EN HOUD BEETJE AFSTAND!!
NEEM JE MONDKAPJE NIET AF OM TE PRATEN!

OPO KONDREMAN MAN UN OPO, SRANANGRONG E KARIE UN!!!!!!

Rendel Feller…