Zwakke overheidsstructuur mede oorzaak corruptie, zegt Etnel – ABC Online Nieuws

NPS parlementariër Patricia Etnel heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen een lans gebroken voor de maatschappelijke werkers. In ABC Aktueel zei ze dat het niet de eerste keer is dat ze hierover in het parlement spreekt.

Ze is in ieder geval blij dat het tot de regering is doorgedrongen dat deze groep een bijzondere rol vervult bij het begeleiden van gezinnen. De president heeft beloofd het beleid op nationaal niveau te tillen.

De huidige organisatiestructuur van de overheid ziet Etnel als één van de oorzaken van corruptie.

Ze pleit daarom voor een sterke organisatiestructuur. Hierdoor zal corruptie minder kans krijgen te gedijen. Etnel ziet hierin een belangrijke taak weggelegd voor de Vice President.