2G: Geen Grondrechten!! – Jeroen Pols en Maria Louise

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.

In de eerste 10 delen van deze reeks bij Weltschmerz is de zaak tegen de Gezondheidsraad, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen alsmede de Staat der Nederlanden besproken. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: het debakel rondom de Mexicaanse Griep, de opmerkelijke versoepeling en het loslaten van zeer strenge waarborgen rondom de GGO-procedure (genetisch gemodificeerde organismen), alsmede de desinformatie die Hugo de Jonge verspreidt en tot slot de zeer substantiële boetes die Pfizer in het verleden opgelegd heeft gekregen.