16:00 Live Q&A na persconferentie @mauricedehond @vincente

De persconferentie liet niet alleen zien wat we de komende weken kunnen verwachten, maar ook wat men van plan is daarna te gaan doen. En het is van een alarmerende stijfkoppigheid. Wat men zou moeten doen, doet men niet of veel te weinig. En wat men niet zou moeten doen, gaat men wel doen, zonder dat het een echte uitweg biedt uit de situatie. Zie hier het artikel https://mdhnd.nl/stijfkop