Komen we ooit nog van corona af?

Hoe vaak heb jij al gedacht: komen we ooit nog van corona af? In deze video schetsen we de toekomst van het virus en hoe de pandemie misschien wel verdwijnt.