Omtzigt telkens op irritante wijze onderbroken door Vera Bergkamp bij lastige vragen voor Dekker…!

In dit fragment is wel erg opvallend dat zodra Pieter Omtzigt op het punt staat om een lastige vraag te stellen aan Minister Sander Dekker, Bergkamp er tussendoor gaat roepen dat hij moet opschieten en op zeker moment zelfs de vraag in naam van Omtzigt denkt te stellen, terwijl die iets anders wilde vragen.

Bizarre procedure. Op zich heeft Bergkamp een punt dat Omtzigt soms lang van stof is bij het formuleren van een vraag, maar dit interruptie-achtige gedrag van Bergkamp suggereert wederom geen onpartijdigheid.

Debat Begroting Justitie en Veiligheid 2022 25 november 2021