Afgeleid door de verkeerde discussie – Pieter Stuurman

Meer weten over Water Pearls? Klik op de onderstaande link:
https://www.water-pearls.com/

De beleidsmakers blijven voortdurend argumenten aandragen waarom gedicteerde maatregelen noodzakelijk zouden zijn. Er wordt gesmeten met beweringen, cijfers en computermodellen, allemaal bedoeld voor de rechtvaardiging van het beleid. En tegelijkertijd proberen anderen die aangedragen argumenten te weerleggen met tegenargumenten. In steeds fellere discussies.

Effecten van lockdowns op mondiale logistieke keten – Max von Kreyfelt & Twan Houben

Meer weten over Op zijn plek? Klik op de onderstaande link:
https://www.opzijnplek.nl/