Verzettelijkheid

Behoorlijk beangstigend… Tegenstellingen worden beantwoord met jij-bak, inhoudelijke tegenargumenten worden beantwoord met jij-bak. Wanbeleid op de gezondheidszorg wordt de ongevaccineerden verweten, terwijl de gevolgen daarvan gebruikt worden om de coronamaatregelen te handhaven en te verstrengen met het doel om uitsluiting en tweedeling te vergroten. En dan nu dit: