Renske Leijten leest Artikel 1 van de Grondwet voor en legt uit hoe het tot stand gekomen is

Uit debat: Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond 9 december 2021

Dit is op zich wel boeiende materie. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Prima natuurlijk in de basis. Maar hoe gaat nu de samenleving om met het discrimineren op basis van vaccinatiestatus? Hugo de Jonge (CDA) heeft duidelijk aangegeven dat naar zijn mening dat niets met artikel 1 te maken heeft. FvD daarentegen geeft aan, dat zoiets er juist alles mee te maken heeft.

Wie zal in de toekomst, achteraf gelijk krijgen?

Kan ontslag wegens het wel of niet hebben gehad van een prikkie, door de beugel?