Slag in de Javazee

Op 27 februari 1942 probeerde een geallieerd eskader onder bevel van schout-bij-nacht Karel Doorman, te voorkomen dat een Japanse invasievloot troepen aan land zou zetten bij Kragan op Java. Dit mondde uit in een ruim 7 uur durende zeeslag.