Jan van Zanen (regioburgemeester van o.a. Katwijk) member of The Global Parliament of Mayors

Opname van 12/8/2021. Jan van Zanen (regioburgemeester van o.a. Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Den Haag) is tevens lid van een internationaal burgemeestersnetwerk: The Global Parliament of Mayors , GPM. Het is een internationaal netwerk (gevestigd in het stadhuis van Den Haag) waar burgemeesters over de hele wereld aan meedoen. De participerende steden zetten zich in op internationale thema’s zoals vluchtelingenopvang, veiligheid in de stad en het bestrijden van ongelijkheid in de samenleving.