Discussie over financiering gezondheidszorg tijdens symposium – ABC Online Nieuws

De Nationale Partij Suriname (NPS) houdt op zaterdag 16 april een symposium met als titel: de financiering van de gezondheidszorg. Dr. Robert Brohim zegt dat de NPS als politieke organisatie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Daar geeft de groene partij met dit symposium invulling aan.

Het wetenschappelijk instituut, Japin, dat zorgt voor dit symposium, heeft ook tot taak maatschappelijke issues te belichten en delen met de bevolking.