Fleur Agema wildwoest omdat Kuipers niet wenst uit te zoeken hoe effectief maatregelen zijn geweest

Ernst Kuipers vertikt het om te reflecteren of om uit te laten zoeken hoe effectief bepaalde maatregelen zijn geweest, omdat het ingewikkeld is.

Dit is echt een schandalige werkwijze, waardoor er niets geleerd wordt en in de toekomst, gewoon ad random en naar believen doorgemodderd kan worden, zonder feitelijke rekenschap te houden met de gigantische schade die de maatregelen op zichzelf hebben toegebracht. Agema is zichtbaar gefrustreerd door de Minister en zijn halsstarrig weigerachtige houding.

Uit: Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (TK 36042) 11 april 2022

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.

Van Meijeren roept Kuipers op het enige te doen wat Staatsrechtelijk juist is. Die weigert botweg

Uit: Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (TK 36042) 11 april 2022

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.

Gideon van Meijeren roept Ernst Kuipers op datgene te doen wat Staatsrechtelijk juist is. Kuipers weigert dat.