Thierry Baudet ‘Dit referendum is een judasstreek, een impotent instrument’ – Correctief referendum

Spreker: Thierry Baudet FVD. Interrupties door: Michiel van Nispen SP, Olaf Ephraim. Voorzitter: Vera Bergkamp. Fragmenten uit: Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729) Locatie: Plenaire zaal B67.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O