Joost Eerdmans in debat met slechts 3 kamerleden over lekkende gemeenteraadsleden zonder VOG

Uit debat: Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur 14 april 2022 Plenair debat.

De inbreng van Joost Eerdmans die zich er over verwonderd dat ze maar met 3 zijn. Zich kennelijk niet realiserend dat exact hetzelfde geschiedde toen de kamer Gideon van Meijeren links liet liggen, bewust, toen die de A-status ter discussie stelde.