Media als nieuw geloof. Een katholieke blik op het heden met Anton de Wit

Jelle van Baardewijk in gesprek met journalist Anton de Wit over de rol van geloof in onze hedendaagse samenleving.