Minister van der Wal moet miljarden beheren maar heeft geen idee wat ze aan het voorlezen is

Lachend en giechelend laveert de Minister door het debat. Ze beheert de portefeuille Natuur en Stikstof en heeft daarom in haar begroting tientallen miljarden staan die ze mag opmaken, terwijl de normale bevolking de elektriciteitsrekening nog amper kan betalen.

De Minister leest hier lachend allerlei zaken op van blaadjes papier en loopt dan helemaal vast, want ze heeft geen idee waar het eigenlijk nog over gaat….. Er moeten in elk geval weer allerlei EU afspraken en doelen behaald worden, kennelijk heeft Nederland ook over dit onderwerp niets meer zelf te zeggen.

Uit debat: Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag 13 april 2022 Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking