“Medialogica en eendimensionaliteit bedreigen redelijkheid,” zegt prof. dr. Cees Hamelink

In iedere oorlog wordt door alle partijen gelogen en bedrogen. Het is als een dodelijk gemaskerd bal. De media zouden de rol van ontmaskeraars op zich moeten nemen, maar laten dit na. Door de medialogica en de vernauwing van de publieke ruimte staat de redelijkheid onder druk, zegt prof. dr. Cees Hamelink.

De Chinese militair strateeg Sun Tzu zei al in 500 v. Chr.: “Ieder vorm van oorlogsvoering is gebaseerd op bedrog.” En zo is het nog steeds. Tegenwoordig wordt de situatie nog eens extra vertroebeld doordat de meeste conflicten zijn gemediatiseerd. Dat wil zeggen dat we alleen iets over conflicten en slachtoffers weten als de media erover berichten.