Mega valuta geldbedragen & duizenden minuties gevonden bij slachtoffer verkoolde lijken