HIV en aids: Oorzaken, symptomen, behandeling, overdracht, preventie

HIV, oftewel het humaan immunodeficiëntie virus is een virus die de cellen van ons afweersysteem aanvalt. Hierdoor zal dit systeem op den duur gaan falen, waardoor je vatbaar wordt voor allerlei infecties en voor kanker. Dit wordt dan aids genoemd: acquired immune deficiency syndrome.

🤓 Juf Danielle Academie: https://www.jufdanielleacademie.com