Diversificatie economie noodzakelijk – ABC Online Nieuws

Een land kan niet duurzaam tot ontwikkeling komen als het steeds afhankelijk is van een wereldmarktprijs van exportproducten. Dit zegt ondernemer, schrijver & oud-bankier Steven Coutinho.

Hij wijst op de noodzaak om te diversificeren. Het Bruto Nationaal Product van Suriname loopt in een grafiek bijna parallel aan de prijsschommelingen van natuurlijke hulpbronnen. Als de economie compleet afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen, houdt dat in dat het land nooit zal kunnen sturen, vindt Coutinho.