Van Haga moet zijn motie over accijnsverlaging door beperkte spreektijd binnen een minuut afraffelen

Uit: Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022, 16 juni 2022, Plenair debat.

Van Haga stelt voor de accijnzen op brandstof serieus te verlagen.