“Dat AERIUS-model deugt van geen kant!” – Melkveehouder Nynke Koopmans

Minister van der Wal heeft haar stikstofplannen gepresenteerd en heeft het voorzien op de Nederlandse boeren. Melkveehouder Nynke Koopmans staat aan de desk en vertelt hoe er gesjoemeld wordt met modellen door selectieve data input te gebruiken. Het lijkt er volgens Nynke op dat er een einddoel gewerkt wordt: het laten verdwijnen van de boeren.