Van Haga zorgt er voor dat De Groot D66 onzin begint uit te kramen, die wetenschapper mond snoerde

Fragment uit het stikstofdebat van 23 juni 2022. De dag voor het stikstofdebat was naar buiten gekomen dat rond 2019, Tjeerd de Groot van D66 een wetenschapper, Prof, Dr. Lindeboom die bewijs had dat de stikstofplannen beter anders kunnen, de mond gesnoerd.

Zwagerman & Van Velthuysen spreken met prof dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Lindeboom is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op. Hij stelde vast dat een integraal stikstofbeleid dat niet uitgaat van een halvering van de veestapel zinvol is. Tevens gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet”. Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren.

Check: Podcasts, Op z’n Kop! #67 – OP Z’N KOP! – Met prof. dr. Han Lindeboom