blckcheck: Kan het CTB in de herfst weer ingevoerd worden?

Nu het zomer is, heeft Nederland al een aantal maanden niet meer te maken gehad met coronamaatregelen. Maar wat staat ons te wachten als het straks weer herfst is?

In januari gaf zorgminister Ernst Kuipers aan dat hij het coronatoegangsbewijs (CTB) graag achter de hand zou willen houden ‘om zoveel mogelijk sectoren open te houden’. Maar op 17 mei verwierp de Eerste Kamer de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, die de juridische basis vormde voor het CTB. Kan het CTB na de zomer tóch weer ingevoerd worden? Wij zochten het voor je uit.

Wil je meer blckchecks zien? Ga dan naar: https://www.blckbx.tv/tag/blckcheck