Wie was Napoleon Bonaparte?

Napoléon Bonaparte: iedereen kent die naam. Maar waarom? In deze video bespreken we het begin van deze jongen van Corsica die al snel in het leger opklimt. Van held in tijdens de Franse Revolutie, tot eerste consul in het Consulaat. Vervolgens keizer en machtige bevelhebber die bijna heel Europa weet te onderwerpen.

Moskou wordt ‘m fataal, wordt in de pan gehakt bij Leipzig en verbannen naar Elba.

Website: https://wiewatwanneer.wixsite.com/wiewatwanneer