NDPer Bouva: 500-900 miljoen SRD verduisterd maar weigert verdere informatie te delen

NDPer Bouva: Uit betrouwbare bronnen blijkt dat er bedragen tussen de 500 -900 miljoen SRD is verduisterd

Fragment DNA vergadering 12 juli 2022:
Behandeling van de ontwerp-wet houdende regels betreffende uitvoering van het verdrag betreffende het verbod op de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden, het gebruik van chemische wapens en de vernietiging van deze wapens, alsmede wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag).