Ruben Brekelmans (VVD): geen aanwijsplicht voor asielopvang

VVD-Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans vindt dat gemeenten zelf mogen bepalen in hoeverre zij asielopvang aanbieden.

► Website: https://www.wnl.tv