#1 Is het WEF een sekte? – Peter den Haring

Een sekte is een afgescheiden, meestal gesloten, religieuze groepering met strenge groepsregels. Ze kenmerkt zich door een charismatische leider, die een Boodschap heeft en het idee, dat hij van hogerhand een opdracht kreeg om de wereld te zuiveren. Tegelijkertijd wil de sekte de eigen leden een portaal bieden naar een hoger bewustzijn. Café Weltschmerz gaat onder deze titel een serie afleveringen maken over de vraag of de WEF een sekte is. In deze aflevering beschrijft Peter den Haring zijn persoonlijke kijk op sektevorming.

Voor de volledige aflevering, klik op de onderstaande link: https://cafeweltschmerz.nl/videos/1-i…