Essed: ‘Uitspraak CHof een overwinning voor de totale gemeenschap’ – ABC Online Nieuws

Het Constitutioneel Hof (CHof) heeft vandaag een besluit genomen over de Kiesregeling. Advocaat Serena Essed had een verzoek tot toetsing daarvan, ingediend. Het CHof heeft geoordeeld dat de zetelverdeling in strijd is met de Grondwet en Internationale verdragen. Er zijn strijdigheden met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod.

Advocaat Serena Essed is blij met het besluit. Zij zegt dat dit niet alleen voor haar een overwinning is, maar voor de totale samenleving.

Het is nu aan De Nationale Assemblee over de nieuwe wijze van zeterverdeling. Zij hoopt echter dat het parlement zich buigt over de totale Kiesregeling, voor een betere beleving van de democratie in Suriname.