Wob-gate update 8: Uitbreiding surveillancestaat via NCSC en nieuwe wet (29 april 2022)

Uit de Wob-documenten blijkt dat de overheid de coronacrisis aangreep om meer data van burgers te verzamelen en de surveillance uit te breiden. Dat deed zij onder andere via het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Nieuwe wetgeving moet hier een juridische grondslag voor creëren.

Het NCSC wilde meer gegevens kunnen verzamelen, zoals zorgdata. Bovendien wil het de verzamelde data centraal opslaan en kunnen delen met derden. Eerder mochten gegevens alleen met vitale overheidsorganen worden gedeeld. Hiervoor was geen wettelijke grondslag, dus werd deze gecreëerd middels de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). De WSG is al door de Tweede Kamer, maar de Autoriteit Persoonsgegevens roept de Eerste Kamer op om de wet niet aan te nemen, omdat deze veel te ver gaat en er geen duidelijke grenzen worden aangegeven.

Steun meneer Soemo

In vrijheid en Blijheid …

€ 5,00