‘We doen niet mee in onze eigen geschiedenis.’ Een gesprek met Paul van Tongeren

Willem de Witte in gesprek met denker des vaderlands Paul van Tongeren over het essay ‘Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven’ van Friedrich Nietzsche…