‘Wijziging Wpg moet van de baan,’ zeggen dr. Jona Walk en mr. Stan Baggen

De voorgestelde wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zou een permanente juridische basis bieden voor zeer vergaande collectieve maatregelen. ‘Onderscheid maken op grond van vaccinatiestatus is moreel verwerpelijk,’ waarschuwen de critici.

Nadat de Eerste Kamer in mei een vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 verwierp, kondigde de regering aan om na de zomer permanente wetgeving in te voeren. Deze nieuwe coronawet wordt onderdeel van de Wpg en bevat maatregelen als afstand houden, regels rond mondkapjes en quarantaine en beperking van evenementen.

Telegram – https://t.me/blckbxtv