blckbx today: zorgelijke trend oversterfte | Ursula’s EUtopie | middenklasse aan de staatssteun?

  • Huisartsen zullen binnenkort weer starten met nieuwe corona-vaccinatierondes maar dokter Felix van der Wissel heeft daar bezwaar tegen en niet zonder reden. Vaccinoloog Professor Theo Schetters ziet namelijk een zorgelijk trend qua oversterfte maar daarmee is nog niets bewezen. Het vraagt vooral om nader onderzoek en terughoudendheid, aldus van der Wissel die vanavond motiveert hoe de Eed van Hypocrates bij hem in het geding is.
  • Gisteren eindigde het Bled Strategic Forum waar ook Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie een speech gaf die de wenkbrauwen van menigeen deed fronzen. Zo sprak ze over blackmail, chantage, daar waar we eerder spraken over vraag en aanbod, noemt ze nu ook China een vijand en galmde het nieuwe mantra “rule based order” weer door de zaal. Welke koers vaart Von der Leyen of beter gezegd de EU? Bas Reinierse analyseerde de speech en schijnt zijn licht op de zaak.
  • Er is een akkoord rondom de begroting van 2023 die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Rutte en Kaag spreken over een mooi pakket maar hoe mooi is het, nu naast minima ook middeninkomens afhankelijk worden van staatssteun om in hun eerste levensbehoeftes te voorzien. Wat wil de overheid hiervoor terug? Sietske Bergsma dook erin.