Sietske Bergsma: “De middenklasse staat een bestaan in armoede te wachten”

Er is een akkoord rondom de begroting van 2023 die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Rutte en Kaag spreken over een mooi pakket maar hoe mooi is het, nu naast minima ook middeninkomens afhankelijk worden van staatssteun om in hun eerste levensbehoeftes te voorzien. Wat wil de overheid hiervoor terug? Sietske Bergsma dook erin.

Doneren kan via https://blckbx.tv/doneren